กรมประชาสัมพันธ์ เผยผลงานเด่น 12 ข้อ 7 ปี รัฐบาลประยุทธ์

วันที่ 23 พ.ค.64 เฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการรวบรวมผลงานเด่นของรัฐบาลในการบริหารโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลังครบรอบ 7 ปี นับตั้งแต่มีการทำรัฐประหาร จนถึงผ่านการเลือกตั้ง โดยระบุว่า 7 ปี กับผลงานเด่น รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา


1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

2.ขับเคลื่อนนวัตกรรมยกระดับสู่รัฐบาลดิจิทัล

3.เสริมสร้างการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4.เพิ่มสวัสดิการสังคมทุกช่วงวัย

5.วางรากฐานคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21


6.วางรากฐานเกตรกรและเศรษฐกิจฐานราก

7.เร่งรัดพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และขับเคลื่อน EEC อย่างเป็นรูปธรรม

8.วางบทบาทงานต่างประเทศของไทยอย่างสร้างสรรค์

9.ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย โปร่งใส

10.ขับเคลื่อนมาตรการทางเศษฐกิจ

11.แก้ปัญหาสะสม

12.เดินหน้าแก้ปัญหา CV-19

ขอบคุณ : www.mumkhao.com

Facebook Comments