เราชนะประกาศแล้ว กลุ่มได้เงิน 9,000

เราชนะ กลุ่มทบทวนสิทธิ ทั้งกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ หรือกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com แต่ไม่ผ่านการคัดกรอง ยื่นเอกสารการยืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 63 ไปแล้ว ทั้ง 2 กลุ่ม ผลออกแล้วประกาศผลการทบทวนสิทธิ ให้เข้าตรวจสอบสิทธิเราชนะ ทาง www.เราชนะ.com ซึ่งเราชนะรอบเก็บตกนี้ กลุ่มผู้ที่ผ่านจะได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาท

ทั้งนี้ การประกาศทบทวนสิทธิรอบนี้คือ กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ และได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์เราชนะ ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ประชาชนกลุ่มที่แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์


โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายในเวลาที่กำหนด และกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ผลการทบทวนสิทธิ์ในกรณีอื่นๆ

ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ สามารถเช็คสถานะได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1122 ได้ดังนี้

1.เข้าเมนู ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

2.กรอกข้อมูลส่วนตัว หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด

3.หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะ


ในส่วนของไทม์ไลน์การโอนเงินเข้า เราชนะรอบเก็บตก ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ จะได้รับสิทธิเราชนะ 9,000 บาท

วันศุกร์ที่ 21 พ.ค.64 ตรวจสอบสิทธิเราชนะ ประกาศผลการทบทวนสิทธิ

วันเสาร์ที่ 22 พ.ค.64 เงินเข้าแอปฯเป๋าตัง หรือ บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (ตามกลุ่มการลงทะเบียน) งวดแรก 8,000 บาท


วันพฤหัสบดี ที่ 27 พ.ค.64 เงินเราชนะเช้าแอปเป๋าตัง 1,000 บาท สำหรับกลุ่มลงทะเบียนเอง ผ่านเว็บไซต์เราชนะ

วันศุกร์ ที่ 28 พ.ค. 64 เงินเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด 1,000 บาท สำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับสิทธิเราชนะ ผ่านแอปฯเป๋าตัง อย่าลืมยืนยันตัวตนบนแอปฯเป๋าตัง เพื่อรับสิทธิเราชนะ สิทธิเราชนะ 9,000 บาท ใช้ได้ถึง 30 มิ.ย64 ทุกร้านธงฟ้า ร้านค้าบริการที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง และเราชนะ

ขอบคุณ: www.siamtopic.com

Facebook Comments