เตือนแล้วนะ เราชนะ ม.33

วันที่ 21 พฤษภาคม เฟซบุ๊กเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ได้ประกาศเตือนแล้วนะ เราชนะ ม33เรารักกัน

ห้ามซื้อสินค้าโดยการสแกนออนไลน์ ห้ามแลกเป็นเงินสด ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า หากตรวจสอบย้อนหลังพบกระทำผิด ท่านจะมีความผิดทั้งร้านค้าและประชาชน


กรณีพบร้านค้ากระทำดังกล่าว ลูกค้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 อีเมล wewin @fpo.go.th


เราชนะ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)

Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1111

สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569


ที่มา www.siamtopic.com

Facebook Comments