10 จังหวัด

เมื่อเวลา 12.35 น. อัพเดทสถานการณ์ โ ค วิ ด วันนี้ รายงานเกาะติดความคืบหน้า จากการแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด -1 9 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุด


จํานวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ดในประเทศรายใหม่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 876 ราย

2 สมุทรปราการ 153 ราย

3 นนทบุรี 130 ราย

4 ปทุมธานี 119 ราย

5 เพชรบุรี 76 ราย

6 สมุทรสาคร 57 ราย


7 สงขลา 46 ราย

8 ชลบุรี 39 ราย

9 จันบุรี 32 ราย

10 ระนอง 25 ราย

ทั้งนี้ กรุงเทพฯ หรือ กทม. คงอันดับที่ 1 ติด เ ชื้ อ สู ง ขึ้น และต้องจับตา สมุทรปราการ ปทุมธานี เพชรบุรี สงขลา ชลบุรี จันทบุรี และระนอง ยอดเพิ่มมากกว่าวานนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 4 จังหวัด

พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง รวม 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี สมุทรสาคร สงขลา สุราษฎร์ธานี


ขอบคุณ : www.siamnews.com

Facebook Comments