จังหวัดนี้ครองแชมป์ จังหวัดติดเยอะสุด

รายงานเกาะติดความคืบหน้า สถานการณ์ โ ค วิ ด วันนี้ การแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุด


จํานวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ในประเทศรายใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 อันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 565 ราย

2 นนทบุรี 158 ราย

3 สมุทรปราการ 116 ราย

4 สมุทรสาคร 85 ราย

5 ปทุมธานี 93 ราย

6 ชลบุรี 63 ราย

7 ระนอง 45 ราย

8 สุราษฎร์ธานี 41 ราย


9 นครศรีธรรมราช 39 ราย

10 จันทบุรี 35 ราย

ทั้งนี้ กทม. ติ ด เ ชื้ อ อันดับ 1 แต่ลดลงในระดับ 500 ราย จับตา สมุทรแราการ นครศรีธรรมราช ยอดเพิ่มมากกว่าวานนี้

สำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม โ ค วิ ด จำนวน 6 จังหวัด กทม. ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ


ขอบคุณ : www.siamtopic.com

Facebook Comments