ครม.ไฟเขียว เราชนะ – ม33เรารักกัน รับเพิ่ม 2000

รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ หลักการมาตรการเยียวยาโควิด ระลอก 3 ให้ขยายสิทธิโครงการ “เราชนะ” อีกคนละ 2,000 บาท แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ 33 ล้านคนเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท ใช้จ่ายได้ถึง 30 มิ.ย.64

และขยายสิทธิโครงการ “ม.33 เรารักกัน” อีกคนละ 2,000 บาท จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 18,500 ล้านบาท ใช้จ่ายได้ถึง 30 มิ.ย. 2564


นอกจากนี้ ยังอนุมัติมาตรการ “คนละครึ่งเฟส 3” คนละ 3,000 บาท ให้สิทธิ์ 31 ล้านคน ระยะเวลาเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 งบประมาณ 93,000 ล้านบาท

ขอบคุณ : www.siamnews.com

Facebook Comments Box