1 จังหวัดที่ติดเยอะสุด

รายงานเกาะติดความคืบหน้า สถานการณ์ โ ค วิ ด วันนี้ การแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุด


จํานวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ดในประเทศรายใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 อันดับแรก


ทั้งนี้ กทม.อันดับ 1 ยอดลดลง จับตา นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม พระนครศรีอยุธยา และฉะเชิงเทรา ยอดเพิ่มมากกว่าวานนี้


ขอบคุณ : www.siamtopic.com

Facebook Comments Box