4 คุณสมบัติรับสิทธิ คนละครึ่ง เฟส3

สำหรับ โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 โฆษกกระทรวงการคลังเผยว่า เตรียมรองรับประชาชน 31 ล้านคน โดยในคนละครึ่งเฟส1 และคนละครึ่งเฟส2 มีประชาชนร่วมโครงการแล้ว 15 ล้านคน ในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เตรียมรองรับเพิ่มอีก 16 ล้านคน ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน ลักษณะ Co-pay รัฐร่วมจ่ายครึ่งหนึ่งการซื้อสินค้า ให้สิทธิวันละไม่เกิน 150 บาท


คนละครึ่ง

โดยอนุมัติหลักการแล้วให้สิทธิคนละ 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการใช้จ่ายได้ถึง สิ้นปี 2564 โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ผู้ที่เคยรับสิทธิแล้วในคนละครึ่งแล้วก่อนหน้านี้ในเฟส1 หรือเฟส 2 สามารถเข้าร่วมได้อีกในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 โดยจะเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3 ต่อไป คาดว่าหากสถานการณ์ CV-19ดีขึ้น คาดเริ่มในเดือนก.ค.64


เมื่อตรวจสอบโครงการคนละครึ่ง พบว่า ผู้มีคุณสมบัติสามารถสมัครรับสิทธิ มีดังนี้

– มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

– อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

– ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– ไม่จำกัดสิทธิผู้ร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส1และเฟส2มาแล้ว


อย่างไรก็ตาม เตรียมรับเงินเยียวย า จากโครงการ คนละครึ่งเฟส3 อีกคนละ 3,000 บาท

ขอบคุณ : www.siamstreet.com

Facebook Comments Box