ศาลชี้ชัด ร.อ.ธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีต่อ ผิดที่ออสเตรเลีย ไม่ได้ผิดที่ไทย

ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดแล้ว ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังมีคุณสมบัติเป็น ส.ส. และรัฐมนตรีตามเดิม เนื่องจากกฎหมายออสเตรเลีย ไม่ครอบคลุม รัฐธรรมนูญของแผ่นดินไทย


ในวันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ มีนัดชี้ขาด ในประเด็นที่ส.ส.พรรคก้าวไกล ยื่นเรื่องให้ตีความว่า ร.อ.ธรรมนัส ขาดคุณสมบัติในการเป็น ส.ส. และรัฐมนตรีหรือไม่ เนื่องจากเคยมีคดีความเรื่องยาเสพติด จนต้องติดคุกที่ประเทศออสเตรเลียในปี 2537 โดยในรัฐธรรมนูญไทย มีเขียนไว้ชัดเจนว่า ผู้ใดที่เคยกระทำความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้ายาเสพติด จะไม่มีคุณสมบัติในการเป็นรัฐมนตรี

ในมุมของพรรคก้าวไกลชี้ว่า การผิดกฎหมายเรื่องยาเสพติด เป็นความผิดสากล ไม่ว่าจะทำผิดที่ไหน ก็คือผิด อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่า คำว่าความผิดที่เกิดขึ้น เกิดในประเทศออสเตรเลีย และไม่มีอำนาจก้าวล่วงต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย โดยศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า อำนาจตุลาการของประเทศ ย่อมไม่ตกอยู่ในอำนาจตุลาการของประเทศอื่น


เมื่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงคำพิพากษาย่อมหมายถึง คำพิพากษาหรือกฏหมายของรัฐนั้นเท่านั้น ไม่รวมถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ ศาลรัฐธรรมนูญสรุป เมื่อผลการตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญออกมาเป็นแบบนี้ ทำให้ร.อ.ธรรมนัส จะยังคงตำแหน่งส.ส. และรัฐมนตรีต่อไปตามเดิม


ขอบคุณ : www.siamtopic.com

Facebook Comments Box