ศบค.รับ โควิดสายพันธุ์บราซิล เข้าไทยแล้ว แต่อยู่ในสถานกักกัน

วันที่ 5 พ.ค.2564 พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) กล่าวว่า สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ รายงานพฤติกรรมการป้องกันตนเอง ซึ่งเก็บข้อมูลโดย อสม. ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.2563-30 เม.ย.2564 พบว่ามีช่วงหนึ่งที่การ์ดของคนไทยตกลง ดิ่งสุด ๆ คือ มี.ค.2564 พอวันที่ 16-31 มี.ค. กราฟแสดงพฤติกรรมป้องกันตนเองในทุกเรื่องสูงขึ้น โดยตอนนี้มีการใส่หน้ากากอนามัย 93.3% ล้างมือ 82.3% ตามด้วยการรับประทานอาหารโดยใช้ช้อนกลางส่วนตัว การเว้นระยะห่าง ทุกพฤติกรรมคะแนนดีขึ้นใกล้ 100% ขอให้รักษามาตรการเหล่านี้ ช่วยกันลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันได้


พญ.อภิสมัย กล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรีได้ลงนามแต่งตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑลแล้ว แบ่งเป็น 5 ฝ่าย ทำงานร่วมกัน คือ 1.ฝ่ายอำนวยการ 2.ฝ่ายปฏิบัติการการตรวจเชิงรุก 3.ฝ่านบริหารจัดการผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง 4.ฝ่ายบริหารจัดการพื้นที่ และ 5.ฝ่ายบริหารจัดการการฉีดวัคซีน มีผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขตใน กทม.เป็น ผอ.ศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 ในระดับเขต ทำงานร่วมกัน

พญ.อภิสมัย กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม แม้จะเพิ่งแต่งตั้ง แต่มีการดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว เช่น เขตปทุมวัน คัดกรองเชิงรุกในชุมชนตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.-4 พ.ค. รวม 3 หมื่นราย พบผู้ติดเชื้อ 1,586 ราย คิดเป็น 3.97% หากคิดเฉพาะชุมชนของแขวงลุมพินี แขวงปทุมวัน 5.66 ตารางกิโลเมตร มีชุมชมแออัด 6 แห่ง และ 1 เคหะ พบผู้ติดเชื้อรวม 162 ราย ได้รับการดูแลเข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลสนาม ตามอาการ 100% และอีก 304 คนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ก็ดำเนินการกักตัว

ศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นใน 50 เขต เมื่อคัดกรองเชิงรุกและพบผู้ติดเชื้อ ศูนย์เอราวัณและศูนย์การเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อจะรับผิดชอบเข้าไปคัดแยกกลุ่มอาการ และจัดการนำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาที่เหมาะสม และจัดการรถนำส่งผู้ป่วยสู่สถานพยาบาลที่เหมาะสม ส่วนสัมผัสเสี่ยงสูง มีภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาคประชาสังคม เข้าไปช่วยเหลือจัดตั้งการดูแล จัดสถานที่พักคอย จัดในพื้นที่โรงเรียนและพยายามให้กลุ่มนี้แยกไปอยู่จนพ้น 14 วัน พญ.อภิสมัย กล่าว


พญ.อภิสมัย กล่าวต่อว่า วันนี้ กทม.จะลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงุรกเพิ่มเติม ในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ เคหะบ่อนไก่ และวันที่ 5-10 พ.ค.ยังลงพื้นที่ต่อเนื่องอย่างน้อยวันละ 2 พันคนต่อวัน และตรวจในสถานประกอบการอีก 1 พันรายต่อวัน โดยรวมตรวจวันละ 3 พันราย และดำเนินการเรื่องการฉีดวัคซีนคู่ขนานไปด้วย ซึ่ง กทม. 50 เขตมีประชากรอย่างน้อย 7 ล้านราย การระดมฉีดทั่ว 50 เขต การฉีดคือประมาณ 6 หมื่นรายต่อวันเป็นอย่างน้อย จะมีการคุยกันการบริการจัดการต่อไป

พญ.อภิสมัย กล่าวด้วยว่า นายกฯ ยังได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุข นำโดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร, นพ.อุดม คชินทร, นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา และคณบดีต่าง ๆ เข้ามาช่วยกัน เพื่อให้สถานการณ์ใน กทม.และปริมณฑลลดอย่างเร็ววัน

เมื่อถามถึงกรณีการพบ โควิดสายพันธุ์บราซิล ในไทย พญ.อภิสมัย กล่าวว่า ตอนนี้การมีบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศไทย ได้รับการจัดสรรให้อยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ การจัดการจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด ทาง สธ.เพิ่มมาตรการตรวจสายพันธุ์ด้วยว่า นอกจากสายพันธุ์อังกฤษแล้วมีสายพันธุ์อื่นหรือไม่ เริ่มมีการรายงานพบในสถานกักกัน แต่ไม่มีในส่วนของชุมชน ซึ่งอยู่ในสถานกักกันที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม


ขอบคุณ : www.siamtopic.com

Facebook Comments Box