ไปรษณีย์ไทย ประกาศปิดทำการ หลังพบเจ้าหน้าที่ติดโควิด 17 ราย

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้แจ้งพบว่า เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยที่ปฏิบัติงานที่ไปรษณีย์พระประแดง สมุทรปราการติดเชื้อ COVID-19 จากบุคคลภายนอก จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานใกล้ชิดเข้ารับการตรวจหาเชื้อ


ทั้งนี้ พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์พระประแดงอีก 17 คน ติดเชื้อ และจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา และโดยในวันนี้ไปรษณีย์ไทยได้ประสานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง ได้นำรถเคลื่อนที่เข้ามาตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบเชิงรุกเพิ่มเติมให้กับผู้ปฏิบัติงาน ณ ไปรษณีย์พระประแดงจำนวนอีก 166 คน แล้ว

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์พระประแดงจึงปิดทำการตั้งแต่วันที่ 4-10 พฤษภาคม 2564 พร้อมงดรับฝากสิ่งของไปยังปลายทางรหัสไปรษณีย์ 10130 เพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสถานที่ทุกจุดอย่างละเอียด รวมถึงพัสดุทุกชิ้นเพื่อความปลอดภัย ระหว่างนี้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฝากส่งสิ่งของกับไปรษณีย์ไทย ได้ที่ไปรษณีย์ปากลัด ไปรษณีย์บางปะแก้ว และไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ โดยไปรษณีย์พระประแดงจะเปิดให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ชุดใหม่มาปฏิบัติงานแทน จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


ทั้งนี้ ไปรษณีย์ยังคงให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 และมุ่งปฏิบัติงานภายใต้มาตรการควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในส่วนผู้ปฏิบัติงานที่ถือเป็นหัวใจสำคัญ โดยได้กำชับให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมืออย่างเคร่งครัดทุกกิจกรรม และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่สาธารณะที่มีความแออัดเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ COVID-19


ขอบคุณ : www.mumkhao.com

Facebook Comments Box