เลขเครื่องบินขนวัคซีน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่เฟซบุ๊กเพจ Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้มีการรายงานว่า วัคซีนซิโนแวคล็อต ที่ 4 มาถึงประเทศไทยแล้ว


เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 วัคซีนซิโนแวคล็อตที่ 4 จำนวน 500,000 โดสมาถึงกรุงเทพฯ แล้ว ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมา จีนได้จัดหาวัคซีนโค วิ ด-19 จำนวน 4 ล็อต รวม 2.5 ล้านโดสให้กับไทย การกระทำย่อมสำคัญกว่าคำพูด ปัจจุบันกำลังการผลิตวัคซีนภายในประเทศของจีนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและยังมีประชากรจีนอีกจำนวนมากที่ยังรอฉีดวัคซีนอยู่ ประชาชนจีนและประชาชนไทยมีความผูกพันใกล้ชิดกัน จีนจะให้ความช่วยเหลือไทยในการป้องกันและต่อสู้กับโรคโค วิ ด-19 ต่อไป


โพสต์


ที่มา Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

Facebook Comments Box