ชลบุรี รายงานยอดติด CV-19

วันที่ 1 พ.ค.2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ประจำวัน ระบุว่า วันนี้มีรายงานผู้ติด CV-19 รายใหม่ จำนวน 106 ราย

1.ผู้สัมผัสผู้ติดยืนยันจากสถานบันเทิงในจังหวัดชลบุรี จำนวน 17 ราย​ 2.ผู้สัมผัสผู้ติดยืนยันจากวงสังสรรค์และเดินทางไปต่างจังหวัด จำนวน 16 ราย 3.บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย 4.ผู้สัมผัสผู้ติดยืนยัน ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวน 38 ราย 5.อยู่ระหว่างการสอบสวน 34 ราย


โดยวันนี้มีการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 272 ราย และค้นหาเชิงรุกอีกจำนวน 1,418 ราย (อยู่ระหว่างการรอผลตรวจ) การค้นหาเชิงรุกรถพระราชทาน อีก 797 ราย

ขณะนี้มีการระบา ดของ CV-19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 จากสถานบันเทิงใน กทม. และแพร่ระบา ดไปอย่างรวดเร็วในจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งการระบา ดสู่สถานบันเทิงในจังหวัดชลบุรี และแพร่ไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด การระบา ดในช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันซึ่งมีการติดตามมาตรวจครั้งที่สองซึ่งผู้สัมผัสกลุ่มนี้เป็นผู้สัมผัสผู้ติดจากสถานบันเทิง ในอำเภอเมืองชลบุรีและอำเภอบางละมุง


สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติด CV-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่ CV-19 แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน หลังสงกรานต์ อาจมีการนำเข้าไปแพร่ในสถานที่ทำงาน เช่น ออฟฟิต โรงงานได้ จึงขอความร่วมมือ ดังนี้

1.เลิกงาน ไม่สังสรรค์​ 2.อาหาร ต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วยกัน 3.ป่ว ยต้องหยุด 4.จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที 5.เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจ CV-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบา ดต่อไป ขอความร่วมมือบุคคลที่ไปเที่ยวสถานบริการตามประกาศ หรือ สถานบริการใน กทม. ปริมณฑล เข้ารับการตรวจหา CV-19 เพื่อเข้ารับการรักษา ไม่ให้แพร่เชื้ อต่อไป


อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19

ขอบคุณ: www.siamstreet.com

Facebook Comments Box