กต.ช่วยผู้หนีภัยสู้รบในเมียนมา อยู่ฝั่งไทย 545 คน เดินทางกลับแล้ว 2,352 คน

นที่ 31 มี.ค. นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงต่างประเทศ กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากระทรวงกลาโหมว่า เมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา ฝ่ายไทยให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้หนีภัยความไม่สงบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการสู้รบในเมียนมา จำนวน 7 คน โดยมีรถพยาบาลของ รพ.สบเมยฯจำนวน 6 คัน มารอรับและส่งไปรักษาพยาบาลที่ รพ.สบเมยฯ


ทั้งนี้ เมื่อวานนี้ทุกจุดที่รับผู้หนีภัยความไม่สงบ จะยังคงค้างเฉพาะผู้ป่วย เด็ก และคนแก่ เนื่องจากเดินทางกลับไม่ทัน จะขอกลับในวันรุ่งขึ้น ทุกคนประสงค์อยากกลับ แค่กลัวภัยจากการรบทางอากาศ ซึ่งก็ได้พูดคุยทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว ให้ความสำคัญดูแลกลุ่มเปราะบางให้มีความพร้อมและเป็นไปตามความประสงค์

ข้อมูลยอดผู้หนีภัย ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สถานะ ณ 30 มี.ค.) มีดังนี้ ยอดผู้หนีภัย ทั้งหมด 2,897 คน แบ่งเป็นผู้หนีภัยที่เดินทางกลับแล้ว 2,352 คนและคงเหลือ 545 คน

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศระบุว่า ตนเองได้ตอบหลายคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า แน่นอนเราย่อมไม่สบายใจอย่างมาก ต่อรายงานการเสียชีวิตและบาดเจ็บที่เพิ่มมากขึ้นในหมู่ประชาชนเมียนมา จึงอยากขอให้ทางการเมียนมาใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างมากในการดำเนินการใดๆ


รวมถึงการคลี่คลายสถานการณ์ ยุติการใช้ความรุนแรง และปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวเพิ่มขึ้น และขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพยายามร่วมกันหาทางออกโดยสันติวิธี เพื่อเมียนมาและประชาชนเมียนมา ด้วยการพูดคุยผ่านช่องทางที่สร้างสรรค์ใดๆ ก็ได้ที่สะดวกโดยเร็ว

โฆษกกระทรวงต่างประเทศยังกล่าวด้วยว่า ประเทศไทยกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งรวมถึงเมียนมา เพื่อให้ได้มาซึ่งสันติภาพที่ยั่งยืน

สำหรับประชาชนเมียนมา และเพื่อให้เมียนมากลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ เมียนมาที่มีสันติภาพ เสถียรภาพ ความเป็นปึกแผ่นและความเจริญรุ่งเรืองจะเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะสำหรับเมียนมาแต่สำหรับอาเซียน ภูมิภาค และนอกภูมิภาคด้วย


ขอบคุณ: www.mumkhao.com

Facebook Comments Box