ครม. เพิ่มวงเงิน 2,170 ล้าน ชี้เหตุจำเป็น เวนคืนที่ดินแนวรถไฟความเร็วสูง

วันที่ 30 มี.ค. 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบเพิ่มวงเงินการจัดสรรกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสำรวจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มอีก 2,170 ล้านบาท ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ทำให้วงเงินจัดสรรกรรมสิทธิ์และอสังหาริมทรัพย์ในโครงการนี้เพิ่มจากเดิม 3,570 ล้านบาท เป็นจำนวนไม่เกิน 5,740 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มวงเงินเนื่องจากการสำรวจพื้นที่จริงแล้วพบว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)


ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรวงเงิน 2,170 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วน โดย 871 ล้านบาท สำหรับค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสำรวจอสังหาริมทรัพย์ของโครงการฯ ในส่วนโครงการแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ส่วนต่อขยาย ส่วนอีก 1,298 ล้านบาท สำหรับค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสำรวจอสังหาริมทรัพย์ของโครงการฯ ช่วงสุวรรณภูมิถึงอู่ตะเภา เนื่องจากมีพื้นที่ที่ต้องเวนคืนเพิ่มขึ้นประมาณ 70 ไร่ จากเหตุผลด้านวิศวกรรมที่จำเป็นต้องขยายเขตทางรถไฟใน 4 พื้นที่


ส่วนเงินที่เพิ่มนำมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในปี 2564-2565 แบ่งเป็นในปี 2564 วงเงิน 607 ล้านบาท และงบกลางฯ ปี 2565 วงเงิน 1,562 ล้านบาท การจัดสรรงบประมาณจากงบกลางฯปี 2564 ก่อนนั้นเพื่อให้งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสำรวจอสังหาริมทรัพย์ในโครงการฯ ทันตามความจำเป็นเร่งด่วนต้องส่งมอบพื้นที่โครงการช่วงสุวรรณภูมิถึงอู่ตะเภาให้เอกชนคู่สัญญาภายในวันที่ ต.ค. 2564 ตามที่กำหนดในสัญญาร่วมลงทุนโครงการฯ


ที่มา khaosod

Facebook Comments Box