จังหวัดเดียว ที่อนุญาตให้เล่นน้ำสงกรานต์ได้

ผู้ว่าฯบึงกาฬ แจ้งทุกพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ สามารถจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ได้ และเล่นสาดน้ำได้ในพื้นที่ที่กำหนด แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันcv-19 อย่างเคร่งครัด


นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ว่า ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เน้นย้ำผู้จัดกิจกรรมและประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยกิจกรรมพื้นฐานที่สามารถดำเนินการได้ อาทิ การจัดพิธีสรงน้ำพระ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ทางศาสนา การจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และสามารถเล่นสาดน้ำได้ในพื้นที่ที่กำหนด ทั้งนี้หากมีความประสงค์จัดกิจกรรมอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ


โพสต์ดังกล่าว

ภาพดังกล่าว


ขอบคุณ อีสานบ่ลืมถิ่น

Facebook Comments Box