เทคนิคการดูแล ไผ่หวาน ให้ออกหน่อในช่วงหน้าแล้ง

การปลูกไผ่หวาน เพื่อผลิต หน่อไม้ไผ่หวานนอกฤดู เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เกษตรกรผู้ปลูกไผ่ให้ความสนใจ เพราะช่วงหลายปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าหน่อไม้ที่วางขายตามท้องตลาดในช่วงหน้าแล้ง จะมีราคาที่สูงกว่าปกติ นับว่าเป็นราคาที่ทำให้เกษตรกรหลายคนสนใจที่จะปลูกกันมากขึ้น แต่การที่จะปลูกเพื่อผลิตหน่อไม้นอกฤดูให้ประสบผลสำเร็จนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความชำนาญของตัวเกษตรกรเอง แต่สำหรับคุณโสธร เย็นระยับ เกษตรกรผู้ทำสวนผสมผสาน บ้านปึกสำโรง ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ได้แนะนำเทคนิคการบังคับไผ่หวานให้ออกหน่อช่วงหน้าแล้ง ด้วยวิธีการดังนี้

ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 25-7-7 โดยให้ใส่ควบคู่กับ ปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยหมัก อย่างเช่นกอไผ่หวานอายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรดังกล่าว ในอัตรา 0.5-1.0 กิโลกรัมต่อกอ แล้วใส่ปุ๋ยคอก 3-4 บุ้งกี๋ โดยใส่รอบๆ กอไผ่ ห่างจากกอไผ่ประมาณ 30-100 เซนติเมตร จากนั้นรดน้ำเพียงพอ

คลุมทับด้วยฟางแห้งหรือหญ้าแห้ง เปลือกถั่ว ซังข้าวโพดให้ทั่วกอไผ่ เพื่อเก็บความชื้น เพียงเท่านี้เกษตรกรก็จะมีหน่อไผ่หวานไว้รับประทานในช่วงหน้าแล้ง และจำหน่ายหน่อไผ่หวานได้ในราคาที่สูง

Facebook Comments Box