เตือน 22 จังหวัด พื้นที่เสี่ยงฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. วันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ ตาก, กำแพงเพชร, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ์, เลย, หนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม, สกลนคร, อุดรธานี, หนองบัวลำภู, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครราชสีมา


พัทลุง, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส

ด้วยความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กับมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันตลอดช่วง ในขณะที่ในช่วงวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2564 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่


สำหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 29 มีนาคม 3 เมษายน 2564 เนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้


ขอบคุณ : www.siamtopic.com

Facebook Comments Box