เผยผลตรวจเชิงรุก ตลาดบางแค

กรณี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ออกประกาศเพื่อเตือนประชาชนที่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ซึ่งพบว่า มีพื้นที่เกี่ยวพันต่อเนื่องจากพื้นที่ กทม. มาที่ จ.นครปฐม โดยระบุว่า ตลาดบางแค พบผู้ติด CV-19 จำนวน 80 คน ต่อมา สำนักอนามัย กทม. และ ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เขตบางแค ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุก


ตรวจ CV-19

จากผู้ค้าย่านตลาดบางแคซ้ำอีกครั้ง ที่ตลาดสิริเศรษฐนนท์ (แสงฟ้าเก่า) ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดภาสม ตลาดใหม่บางแค และตลาดวันเดอร์ รวม 1,400 คน ก่อนจะนำตัวอย่างส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตรวจสอบหา CV-19 ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น


ล่าสุดเพจ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เปิดเผย ผลตรวจเชิงรุก CV-19 ตลาดในพื้นที่เขตบางแค ตั้งแต่วันที่ 7-13 มี.ค. 64 พบว่า ตรวจทั้งหมด 4,046 ราย พบว่า ติด 96 ราย ไม่ติด 764 ราย และ กำลังรอผลตรวจ 3,186 ราย

สำหรับรายละเอียดการตรวจเชิงรุกในตลาด

1.ตลาดวันเดอร์ ตรวจทั้งหมด 2,335 ราย พบผู้ติด 96 ราย ไม่ติด 764 ราย และ รอผล 1,475 ราย

2.ตลาดใกล้เคียงกับตลาดวันเดอร์ ทั้งหมด 1,711 ราย รอผลตรวจทั้ง 1,711 ราย แบ่งเป็น ตลาดสิริเศรษฐนนท์ ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดภาสม ตลาดใหม่บางแค ตรวจทั้งหมด 1,400 ราย รอผลตรวจทั้ง

1,400 ราย ตลาดคลองขวาง ตรวจทั้งหมด 311 ราย และ รอผลตรวจทั้ง 311 ราย


อย่างไรก็ตาม ขอให้กลุ่มเสี่ย งเข้ารับการตรวจโดยด่วน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19

ขอบคุณ : www.siamstreet.com

Facebook Comments Box