กทม.ประกาศ ใครเดินทางไป 6 จุดย่าน ตลาดบางแค ขอให้ตรวจด่วน

จากกรณีวานนี้ (13 มี.ค. 64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ประกาศแจ้งประชาชนในจังหวัดนครปฐม ที่เดินทางไป ตลาดบางแค ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. – 13 มี.ค. 64 ให้ขอรับการตรวจคัดกรองหาเชื้ อ ที่โรงพย าบาลรัฐ ใกล้บ้านด่วน เนื่องจากตรวจสอบพบผู้ติด CV-19 แบบไม่แสดงอาการ จำนวน 80 ราย และกำลังตรวจเชิงรุกเพิ่มอีก 1,000 คน


6 จุดเสี่ย ง

ล่าสุด กรุงเทพมหานคร(กทม.) ประกาศให้ประชาชนที่เดินทางไปในตลาดพื้นที่บางแค ได้แก่

1. ตลาดสิริเศรษฐนนท์ (แสงฟ้าเก่า)

2. ตลาดศูนย์การค้าบางแค


3. ตลาดกิตติ

4. ตลาดภาสม

5. ตลาดใหม่บางแค

6. ตลาดวันเดอร์

ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. – 13 มี.ค. 2564 ให้ร่วมทำแบบประเมินความเสี่ย งที่เว็บไซต์ bkkcovid19 เพื่อประเมินอาการของตนเองเบื้องต้น

อย่างไรก็ตาม หากระบบแจ้งว่าเป็นกลุ่มเสี่ย งสูง กทม. จะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยเร็วที่สุด ขอให้ทุกคนอย่าปกปิดข้อมูล เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19


ขอบคุณ : www.siamstreet.com

Facebook Comments Box