ม.33เรารักกัน ขยายเวลายืนยันตัวตน รับ 4,000

ซึ่งจากเดิมที่กำหนดให้มีการตรวจสอบสถานะผู้ได้สิทธิ “เรารักกัน” ในช่วงเวลาเดียวกันกับการใช้งาน และกดยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัง ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. และจะได้รับวงเงินผ่านเป๋าตัง จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในวันที่ 22, 29 มี.ค. และ 5, 12 เม.ย.นี้ โดยหากไม่กดใช้งานและยืนยันตัวตนในช่วงเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธินั้น ได้มีการแก้ไขเป็นช่วงดังนี้


1. หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. 64 จะได้รับวงเงินเข้า 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ทุกๆวันจันทร์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกวันที่ 22 มี.ค. 64 จากนั้นจะได้รับเงินในครั้งถัดๆ ไป ในวันที่ 29 มี.ค., 5 เม.ย., 12 เม.ย. 64

2. หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 11 เม.ย. 64 ก็จะได้รับวงเงินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. จนถึงวันที่กดใช้งาน และจะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกๆวันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท


3. หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 64 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งาน ครั้งเดียวจำนวน 4,000 บาท หลังการกดใช้งานครั้งเดียว (ได้ครบวงเงินในครั้งเดียวเลย)

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ได้รับสิทธิจะกดเข้าใช้งานโครงการฯ และกด “ยืนยันตัวตน” ผ่านแอพฯ เป๋าตัง ในช่วงเวลาไหน แต่ละช่วงก็จะมีกำหนดการโอนวงเงินให้ในจำนวนที่แตกต่างกันไป และได้รับเงินเร็วหรือช้าแตกต่างกันไปด้วย

สำหรับกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิและผ่านการคัดกรองเป็นผู้ได้รับสิทธิ สามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. – 31 พ.ค. 64 ยืนยันเพื่อรับสิทธิระหว่างวันที่ 5-11 เม.ย. 64 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวน 4,000 บาท และหากยืนยันระหว่างวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค.2564 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งาน จำนวน 4,000 บาท


ขอบคุณ : www.siamtopic.com

Facebook Comments Box