ในหลวง พระราชินีเจ้าคุณพระโปรดเกล้าฯพระราชทานภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร

วันที่ 8 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าทดสอบความรู้บาลีสนามหลวงทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. 2564 และพระภิกษุผู้ทำหน้าที่กรรมการกำกับการสอบ ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2564


สำหรับสิ่งของพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ประกอบด้วย สมุดบันทึก ปากกาเจล 3 สี น้ำยาลบคำผิด เจลอนามัยสำหรับทำความสะอาดมือ และหน้ากากอนามัยชนิดผ้าสีพระสงฆ์ รวมทั้งกระบอกน้ำ ถ้วยน้ำชนิดมีหู ทั้งนี้ ได้มีการจัดกำลังจิตอาสาพระราชทานช่วยเหลือในการเตรียมสนามสอบ ระหว่างห้วงการสอบ และภายหลังการสอบแล้วเสร็จ รวมทั้งการจัดตั้งครัวจิตอาสาพระราชทานอาหารพระราชทาน เพื่อถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และเลี้ยงประชาชนจิตอาสาที่มาช่วยงานในสนามสอบทุกแห่ง


ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์

ขอบคุณ : www.mumkhao.com

Facebook Comments Box