ไทยฉีดวัคซีนโควิดเกือบ 3หมื่นรายพบอาการข้างเคียง 3,804 ราย

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.64 เฟซบุ๊กไทยรู้สู้โควิด โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น.)


การจัดส่งวัคซีนถึงหน่วยบริการเป้าหมาย วันที่ 3 มีนาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งวัคซีนให้แก่จังหวัดเป้าหมายเบื้องต้นครบทั้ง 13 จังหวัด ระยะที่ 1 รอบแรก เป็นจำนวนวัคซีนรวม 116,520 โด้ส (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564) และได้วางแผนการจัดส่งเพิ่มเติมให้กับพื้นกรุงเทพมหานคร และสมุทรสาคร ในวันที่ 19 มีนาคม 2564

ผลการให้บริการวัคซีนโควิด-19 – ผู้ได้รับวัคซีนรายใหม่ จำนวน 2,404 ราย – ผู้ได้รับวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน จำนวนทั้งหมด 29,900 ราย


ผลการเฝ้าระวังเหตุการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน มีรายงานผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน จำนวน 2,380 ราย (คิดเป็นร้อยละ 7.96 ของผู้รับวัคซีนทั้งหมด) โดยในวันนี้มีรายใหม่เพิ่ม 1,424 ราย

อาการที่พบ 1.อาเจียน 618 ครั้ง (ร้อยละ 17) 2.ปวดเมื่อยเนื้อตัว 494 ครั้ง (ร้อยละ 14) 3.มีอาการอักเสบบริเวณที่ฉีด 476 ครั้ง (ร้อยละ 13) 4.ไข้ 410 ครั้ง (ร้อยละ 11) 5.ปวดศีรษะ 340 ครั้ง (ร้อยละ 9) 6.ท้องเสีย 322 ครั้ง ร้อยละ 9) 7.ผื่น 266 ราย (ร้อยละ 6) 8.เหนื่อย 255 ครั้ง (ร้อยละ 6) 9.คลื่นไส้ 134 ครั้ง (ร้อยละ 4) 10.อื่นๆ 356 ครั้ง (ร้อยละ 10)


อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”นะคะ

ขอบคุณ : www.jangkhao.org

Facebook Comments Box