ล็อกดาวน์ชุมชนอิสลามแม่สอด 5 วัน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 มี.ค.2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มีคำสั่งด่วนจาก คกก.ควบคุมโ รคติดต่อจังหวัดตาก เรื่องมาตรการควบคุมเฉพาะพื้นที่ อ.แม่สอด โดยมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เข้าออกชุมชนอิสลามแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด เป็นเวลา 5 วัน หรือล็อกดาวน์พื้นที่ชั่วคราว สืบเนื่องจากเมื่อวันก่อน เจ้าหน้าที่ทีมตรวจ CV-19 เชิงรุกได้ตรวจพบผู้ติด CV-19 กลุ่มใหม่จำนวนหลายราย


ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นผู้นำการละหมาดภายในชุมชนอิสลามได้ติด CV-19 รวมอยู่ด้วย 1ราย ขณะนี้กลุ่มผู้ติดกลุ่มใหม่ล่าสุดซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่รวมกันแบบครอบครัวและบางรายอยู่อาศัยในบ้านพักอย่างแออัดบริเวณท้ายชุมชนอิสลาม

ซึ่งผู้ติดทั้งหมดได้ถูกส่งตัวไปรักษาที่ตึกผู้ติด CV-19 โรงพย าบาลแม่สอด นอกจากนี้ยังมีการเร่งนำตัวกลุ่มเสี่ย งสูงและเสี่ย งต่ำอีกจำนวนหลายสิบคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มครอบครัวผู้ติดรายใหม่นี้นำไปกักตัวเพื่อรอดูอาการภายในพื้นที่กักตัวของรัฐเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ขณะเดียวกันหลังมีการสั่งล็อกดาวน์หรือปิดพื้นที่ท้ายชุมชนอิสลามแม่สอด เป็นการชั่วคราวโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มี.ม.2564 ไปจนถึงวันที่ 12 มี.ค.2564 รวมเวลา 5 วันนั้น ช่วงเช้าวันนี้พบว่าโรงเรียนในเขตเทศบาลนครแม่สอดยังคงเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ยกเว้นแต่โรงเรียนอิสลามศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่กลางชุมชนอิสลามแม่สอด


และเช้าวันนี้มีคำสั่งจากผู้บริหารโรงเรียนประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวเป็นเวลา 1 วัน ทั้งนี้เพื่อให้ครูและเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปทำความสะอาดภายในโรงเรียนอิสลามศึกษาและโรงเรียนอิสลามศึกษาจะเปิดทำการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้ แต่เพิ่มมาตรการการตรวจคัดกรองบุคคลเข้าออกโรงเรียนอย่างเข้มงวด

สำหรับการล็อกดาวน์พื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว หลังการตรวจเชิงรุกของทีมโรงพยาบาลแม่สอดตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ทีมตรวจเชิงรุกยังคงตรวจพบผู้ติด CV-19 ในพื้นที่ชายแดนแม่สอดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวและมีอาการเพียงเล็กน้อย


ล่าสุดทีมแพทย์ชุดตรวจ CV-19 เชิงรุกจากโรงพย าบาลแม่สอดและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ล็อกดาวน์ท้ายชุมชนอิสลาม เพื่อทำการตรวจสา รทั้งคนไทยและคนต่างด้าวกลุ่มเสี่ย งซึ่งตั้งเป้าการตรวจไว้ที่ 500 ตัวอย่าง ส่วนสถานการณ์ CV-19 ของจ.ตาก ส่วนข้อมูลล่าสุดวันที่ 7 มี.ค. 2564 ขณะนี้มียอดผู้ติดยืนยันสะสม 303 ราย ขณะนี้ยังคงเหลือผู้ติดที่ยังคงรักษาอยู่ในโรงพย าบาลแม่สอดอีกจำนวน 37 ราย ซึ่งผู้ติดทั้งหมดอาการเพียงเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ

ขอบคุณ :www.siamstreet.com

Facebook Comments Box