คลังต่อเวลาลงทะเบียน เราชนะ กลุ่มพิเศษ

สำหรับโครงการ เราชนะ น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะว่า ล่าสุดได้ขยายระยะเวลาการปิดรับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้ต้องการช่วยเหลือพิเศษออกไปจากวันที่ 5 มี.ค. 64 เป็นวันที่ 26 มี.ค 64 เพื่อดูแลกลุ่มผู้พิ การ ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ รวมถึงผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางกา ยภาพ เนื่องจากยังมีประชาชนกลุ่มดังกล่าวบางส่วนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ


เราชนะ

นอกจากนี้วันที่ 6-7 มี.ค 64 ธนาคารกรุงไทย จะปิดระบบลงทะเบียนเพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและจะเปิดระบบรับลงทะเบียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 โดยประชาชนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในท้องที่เพื่อดำเนินการประสานการจัดหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน ดำเนินการรับลงทะเบียน นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

อย่างไรก็ตาม คลังขยายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ไปเป็น 26 มี.ค.นี้


ขอบคุณ : www.siamstreet.com

Facebook Comments Box