เปิดไทม์ไลน์ วันเงินเข้า ม.33 รีบเช็กเลย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันแรกที่โครงการ ม.33 เรารักกัน เปิดให้ ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 จำนวน 9.27 ล้านราย ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 4,000 บาทต่อคน ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 7 มีนาคม 2564


สำหรับคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์โครงการ ม.33 เรารักกัน ประกอบด้วย

สัญชาติไทย

เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564

ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเราชนะ

ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)

ไทม์ไลน์ขั้นตอน โครงการ ม.33 เรารักกัน

เปิดลงทะเบียนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com


วันที่ 8 – 14 มีนาคม 2564 ธนาคารกรุงไทยทำการตรวจสอบข้อมูล คัดกรอง

วันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 กดยืนยันตัวตน และกดใช้งาน โดยรัฐบาลจะโอนเงินให้ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

ไทม์ไลน์การโอนเงินโครงการ ม.33 เรารักกัน งวดละ 1,000 บาท โดยแบ่งเป็น

งวดที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2564

งวดที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564

งวดที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564

งวดที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564

ใช้จ่ายได้เมื่อไร

ใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

กรณีไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ ม.33 เรารักกัน

สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 15-28 มีนาคม 2564 และจะประกาศผลยื่นทบทวนสิทธิ์ วันที่ 5 เมษายน 2564 หากผ่านการคัดกรอง ต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ระหว่างวันที่ 5 – 11 เมษายนและเงินจะเข้าในวันที่ 12 เมษายน


ขอบคุณ : www.siamtopic.com

Facebook Comments Box