วันนี้เงินเข้าแล้ว 10,000 บ. ไปเช็กได้เลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เริ่มโอนเงินในโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ตั้งแต่วันนี้ (25 ก.พ.) – 30 เมษายน 2564 โดยจะทยอยโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงกว่า 160,000 ราย เป็นจำนวนเเงินกว่า 1,200 ล้านบาท


โครงการดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 28,000 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.56 ล้านครัวเรือน

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และกรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีของท่านแล้ว


ขั้นตอนเช็กเงิน

เข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกดค้นหา

สำหรับผู้ที่ได้รับเงินระบบจะขึ้นข้อมูลว่า โอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยจะแสดง ชื่อโครงการ, เลขที่บัญชี, วันที่โอน, สาขา ธกส. และ สถานะ

แต่หากผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกรทำการตรวจสอบระบบจะขึ้นข้อมูลว่า ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน (โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ)


ขอบคุณ prachachat

Facebook Comments Box