สมุทรสาคร ยอดผู้ติดรายใหม่

วันที่ 5 มี.ค.2564 รายงานสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 จ.สมุทรสาคร เมื่อเวลา 24.00 น.ของวันที่ 4 มี.ค.ที่ผ่านมา จากข้อมูลของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดรายใหม่ 50 ราย เป็นการพบจากการค้นหาเชิงรุก 12 ราย จากการตรวจหาในโรงพย าบาล 12 ราย และจากการ Sealed Bubble อีก 26 ราย


สำหรับผู้ติดสะสมทั้งหมดมีจำนวน 16,499 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุก 13,511 ราย จากการตรวจหาเชื้อที่โรงพย าบาล 2,962 ราย และจากการ Sealed Bubble อีก 26 ราย

ส่วนผู้ติดที่เข้ารับการรักษาในโรงพย าบาล ณ ปัจจุบัน 155 ราย จำแนกเป็น คนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษา 106 ราย ต่างชาติ 49 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก 89 ราย ด้านผู้ที่รักษาหายจากโรงพย าบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้วไม่พบ CV-19 สามารถกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 16,248 ราย


สถานการณ์ CV-19 จังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับการค้นหาเชิงรุก ในวันที่ 4 มี.ค.ที่ผ่านมา ดำเนินการค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 1,303 ราย ยอดสะสมจากการดำเนินการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 205,557 ราย ผลการตรวจแลป (4 มี.ค.64) จำนวน 1,142 ราย พบผู้ติด 12 ราย ยอดสะสมจากการตรวจแลปรวมจำนวนทั้งสิ้น 205,609 ราย ยอดสะสมผู้พบจากการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 13,511 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ


ขอบคุณ : www.siamstreet.com

Facebook Comments Box