ไทม์ไลน์ ม 33 เรารักกัน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการ ม.33 เรารักกัน เพื่อเยียวย าผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 9.27 ล้านราย ที่ได้รับผลกระทบจาก CV19 โดยจ่ายเงินเยียวย าให้กับผู้ประกันตนจำนวน 4,000 บาทต่อคน เป็นเวลา 1 เดือน วงเงินรวม 37,100 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์โครงการ ม.33 เรารักกัน


ไทม์ไลน์โครงการ ม.33 เรารักกัน

– เปิดลงทะเบียนวันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. 2564 ผ่านเว็บไซต์ เรารักกัน

– วันที่ 8 – 14 มี.ค. 2564 ธนาคารกรุงไทยทำการตรวจสอบข้อมูล คัดกรอง

– วันที่ 15 – 21 มี.ค. 2564 กดยืนยันตัวตนและกดใช้งาน โดยรัฐบาลจะโอนเงินให้ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

ไทม์ไลน์การโอนเงินโครงการ ม.33 เรารักกัน งวดละ 1,000 บาท โดยแบ่งเป็น


การรับสิทธิช่วยเหลือ

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์สามารถ ยื่นทบทวนสิทธิ์ ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 15-28 มีนาคม 2564 และจะประกาศผลยื่นทบทวนสิทธิ์ วันที่ 5 เมษายน 2564 หากผ่านการคัดกรอง ต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ระหว่างวันที่ 5 – 11 เมษายน 64 และรัฐบาลจะโอนเงินเข้าแอปฯ เป๋าตัง วันที่ 12 เมษายน 2564 สามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าภายใต้โครงการ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564


ขอบคุณ เรื่องเล่าเช้านี้

Facebook Comments