หมอทวีศิลป์แจงแล้ว

จากกรณีวันที่ 7 ม.ค. 64 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์(ศบค.) กล่าวระหว่างการแถลงข่าวสถานการณ์ ชี้แจงสาระสำคัญของ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) โดยสาระสำคัญของข้อกำหนดฉบับนี้มี 3 ข้อคือ


ข้อ 1.การยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกัน เน้นย้ำว่าประชาชต้องมีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ เพื่อติดตามตัว เดิมใช้แอปพลิเคชันไทยชนะอยู่ แต่หลังจากนี้ต้องมีการติดตั้งแอปพลิเคชัน หมอชนะด้วย

โดยให้ประชาชนติดตั้งแอปพลิเคชัน หมอชนะ ควบคู่การใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุด

มีการพูดคุยในที่ประชุมศบค.ชุดเล็กว่า ต่อไปนี้หากพบว่าผู้ติด ไม่มีการติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะก็จะถือว่าละเมิดกฎหมายตามข้อกำหนดนี้ นี่คือสิ่งที่จะค่อยๆเข้มข้นขึ้น เพราะมีหลายครั้งไม่สามารถติดตามไทม์ไลน์ของผู้ติดออกมาได้ ฉะนั้นหมอชนะจะเป็นคำตอบของการในระลอกนี้โฆษกศบค.กล่าว

ข้อ 2. คือยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมและยานพาหนะของประชาชนเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร เพื่อสกัดคัดกรองคนเข้าออกพื้นที่

ให้ตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดเพื่อคัดกรองการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มข้น และให้ผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน หมอชนะ โดยบุคคลที่จะออกนอกพื้นที่ ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น บัตรประชาชน บัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรอง ต่อเจ้าหน้าที่


ข้อ 3.ปราบปรามลงโทษผู้กระทำผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาด ดำเนินการกับผู้ปล่อยปละละลเย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เอื้ออำนวยหรือสมรู้ร่วมคิดมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนย้ายแรงงานเถื่อนและบ่ อ น อันเป็นต้นตอ

โทษของผู้ฝ่าฝืน จำไม่เกินสองปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยผู้จงใจปกปิดข้อมูลเดินทาง ถือว่ามีความผิดด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.2564 เป็นต้นไป

จากการแถลงนี้ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่าหากไม่โหลดแอพพลิเคชั่นไว้จะต้องรับโทษอย่างนั้นหรือ ล่าสุด นพ.ทวีศิลป์ จึงได้ออกมาโพสต์ชี้แจงล่าสุด ขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิด ระบุดังนี้

ขออภัยครับ หากทำให้เข้าใจผิดว่าไม่มีแอปถึงติดในข้อความเต็มคือหากท่านติด และปิดบังข้อมูลรวมถึงไม่พบแอปหมอชนะมีความผิดตามข้อกำหนดครับ


ขอบคุณ www.siamtopic.com

Facebook Comments