หมอยง แนะทำสิ่งสำคัญ 6 อย่าง

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า CV-19 เมื่อมีการแพร่กระจายรอบใหม่ สิ่งที่สำคัญในการควบคุมการแพร่กระจาย จะต้องเป็นไปตามลำดับ ดังนี้


1.การป้องกัน ทุกคนจะต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายออกไป ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อออกนอกบ้าน ล้างมือและใช้ alcohol กำหนดระยะห่างบุคคลไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรืออยู่บ้านดีที่สุด หลีกเลี่ยงแหล่งอโคจร

2. การควบคุม เป็นหน้าที่ของทุกคน รวมทั้งทางกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องควบคุมสถานการณ์การแพร่กระจายอยู่ในขอบเขต ที่ควบคุมได้ มีมาตรการต่างๆเบาไปหาหนัก สร้างกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมา จนกระทั่งถึงปิดเมืองเด็ดขาด แบบอู่ฮั่น

3.การลดปริมาณโร คให้น้อยลง จัดการตรวจวินิจฉัยแยก คัดกรอง ให้ความรู้ โดยเฉพาะในแหล่งระบาดให้เกิดโร ค หรือติดต่อแพร่กระจายให้น้อยที่สุด ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปจุดอื่นๆ

4 .การกวาดล้าง เมื่อโร คเหลือจำนวนน้อยลง จะต้องยังคงมาตรการ เพื่อให้เหลือน้อยที่สุดหรือหมดไป

5 .การทำให้โร คหมด ด้วยกฎเกณฑ์จะต้อง ไม่พบผู้ติดในบริเวณนั้นอย่างน้อย 2 เท่าของระยะฟั กตัว หรือ 28 วัน จึงจะสามารถกล่าวได้ว่า โร คนั้นหมดไป


6. การทำให้สูญ พันธุ์

คงเป็นการยากมากแล้วที่จะทำให้ CV-19 สูญ พันธุ์ไปจากโลกนี้ จากสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นการยากมากที่จะทำให้หมดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว และยังมีความเชื่อว่า เราจะต้องอยู่กลับ CV-19 ไปอีกนาน ขณะนี้สิ่งที่ต้องการที่สุดอยู่ในมาตรการการป้องกันและการควบคุมไม่ให้จำนวนโร คหรือผู้ติดมากไปกว่านี้ ถ้าเราไม่สามารถทำได้ในอนาคตอันใกล้เราอยากเห็นจำนวนผู้ติดเป็นหลักเลข 4 ตัวต่อวัน

ยอดผู้ติดที่เราเห็นอยู่ทุกวันขณะนี้ จะสะท้อนความเป็นจริงเมื่อ 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา การติดโร คกว่าจะมีอาการและได้รับการตรวจวินิจฉัยยืนยันจะใช้เวลากว่า 1 อาทิตย์ การติดนะวันนี้ อาจจะมากกว่านี้อีกหลายเท่า ถ้าเราไม่ช่วยกัน

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการควบคุม สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ


ขอบคุณ www.siamstreet.com

Facebook Comments