หมอยง เผย CV-19 สายพันธุ์อังกฤษ กลายพันธุ์ พบในไทยแล้ว

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 หมอยง ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ค Yong Poovorawan ได้ระบุข้อความว่า ได้ทำการถอดรหัสพันธุกรรม 2 ราย มีการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งเกาะจับตัวรับของเซลล์มนุษย์ (N501Y) การกลายพันธุ์ที่จุดตัดของสไปรท์โปรตีน (P681H) ตำแหน่งอื่นๆที่ขาดหายไป (spike 69-70 deletion) และตำแหน่งอื่นๆอีก ดังในรูป สายพันธุ์นี้ทำให้การแพร่ระบา ดได้ง่าย และกระจายอย่างรวดเร็ว ในครอบครัวนี้ ก็ติดหมดทั้ง 4 คน


อย่างไรก็ตามสำหรับประเทศไทย สายพันธุ์นี้ไม่ได้ทำให้โร ครุนแรงขึ้นและไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของวัคซีน ขอให้สบายใจได้ ผู้ป่ว ยทั้ง 4 รายนี้ อยู่ในความควบคุมและระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ให้เชื้ อหลุดรอดออกมาได้ ผู้ป่ว ยยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ในห้องความดันลบ และต้องมั่นใจว่าไม่มีเชื้อแล้ว จึงจะออกมา ดังนั้นโอกาสที่จะแพร่ขยายในประเทศไทยจึงไม่มี

ผู้ที่มาจากประเทศอังกฤษ มาประเทศไทย จะต้องเฝ้าระวัง ในรายที่มาจากต่างประเทศ การถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อเป็นฐานข้อมูล จะเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ที่ระบา ดในประเทศไทย หาแหล่งที่มาของโร ค

ภาพจาก Yong Poovorawan

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา : www.siamstreet.com

Facebook Comments