ผู้ว่าฯปทุมสั่งปิดอีกเพียบ

1 มกราคม 2564 ทีมข่าวได้รับรายงานว่า นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จ.ปทุมธานี ได้ลงนามเซ็นคำสั่ง จ.ปทุมธานี ที่12430 / 2564 เรื่องปิดสถานที่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการกระจายของ cv


โดยสรุปใจความว่า ตามที่ได้ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการกระจาย cv ดังกล่าว และคำสั่งปิดสถานที่ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถือปฎิบัติแล้วนั้น ตามมติที่ประชุมครั้งที่5/2564 วันที่ 1 ม.ค.2564 จึงให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จ.ปทุมธานีดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ปิดสถานที่ชั่วคราวดังนี้

1.สนามชนไก่ สนามกัดปลา รวมทั้งสนามซ้อมหรือสนามประกวดแข่งขันฝึกซ้อมสัตว์/สิ่งของ หรือกิจกรรมทำนองเดียวกัน

2.สนามกีฬาในร่ม โรงยิม สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส สนามชกมวย รวมถึงสนามฝึกซ้อม โรงเรียนฝึกสอนกีฬาทั้งของภาครัฐและเอกชน

3.โต๊ะสนุกเกอร์และบิลเลียด

4.สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

5.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั้งของภาครัฐและเอกชน นวกแผนโบราณ/นวดไทย/นวดเพื่อสุขภาพ/นวดเพื่อเสริมความงาม/ และห้ามให้บริการตามบ้านหรือสถานที่อื่นๆ


6.ร้านเกมส์และร้านอินเตอร์เน็ต

7.สวนสนุก สถานที่เล่นโบลิ่ง ตู้เกมส์ หรือเครื่องเล่นเกมส์ทุกประเภท

8.สระว่ายน้ำ สวนน้ำ หรือกิจกกรรมอื่นๆในทำนองเดียวกัน

9.ศูนย์พระเครื่อง-พระบูชา และสนามพระเครื่อง-พระบูชา

10.บ่อตกกุ้ง บ่อตกปลา หรือกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน

11.สถานบริการผับ-บาร์ ร้านคาราโอเกะ สถานที่ขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยนให้สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่มกินในสถานที่นั้น

12.สถาบันกวดวิชาทั้งรัฐและเอกชน โรงเรียนสอนวิชาชีพ สอนทักษะทางกีฬา สถานที่รับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

13.ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น แผงลอยจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มภัตตาคาร ห้องอาหาร สโมสร หรือสถานประกอบการที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ผ่อนผันให้เปิดเฉพาะจำหน่ายกลับไปบริโภค ยอกเว้นโรงอาหารในรพ. และโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้อง สามารถเปิดให้บริดารเฉพาะผู้เข้าพักได้ตามปกติ แต่ต้องปฎิบัตืตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

14.ให้งดแสดงคอนเสิร์ต อันเป็นการชุมนุมหรือรวมกลุ่มจำนวนมาก

ข้อ2 ห้ามชุมนุม ห้ามิให้มีการชุมนุม ทำกิจกรรม มั่วสุม ณ สถานที่ใดๆในสถานที่แออัด หรือการกระทำอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบ

ข้อ3ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า-ออก พื้นที่จ.ปทุมธานี ผู้ใกฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.2564 ถึงวันที่ 15 ม.ค.2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


ขอบคุณ : www.siamtoday.com

Facebook Comments