ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท วันเด็กแห่งชาติ 2564 ขอให้พร้อมทั้งความรู้ความดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2564 ขอให้ฝึกฝนตัวเองทั้งความรู้และความดี จะได้มีรากฐานอันมั่นคง สำหรับพัฒนาต่อยอด


วันที่ 1 มกราคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ความว่า

วัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญ เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการวางรากฐานของชีวิต เด็กทุกคนจึงควรตั้งใจศึกษาและฝึกฝนตัวเอง ให้ถึงพร้อมทั้งความรู้และความดี แต่ละคนจะได้มีรากฐานอันมั่นคง สำหรับพัฒนาต่อยอด เป็นความสำเร็จ ความเจริญ และความสุขในชีวิตวันข้างหน้า

ทั้งนี้ พระองค์พระราชทานตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต


ขอบคุณ : www.siamstreet.com

Facebook Comments