บุคลากรทางการแพทย์ กทม.ติด 15 ราย

วันที่ 30 ธ.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 (ศบค.) รายงานตัวเลขผู้ติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) พบผู้ติดใหม่ประจำวัน 17 ราย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มแรก ติดในประเทศที่เชื่อมโยงกับกรณี จ.สมุทรสาคร จำนวน 2 ราย เป็นสัญชาติไทยทั้งหมด ประกอบด้วย ชาย 1 รายอายุ 28 ปี และหญิง 1 ราย อายุ 26 ปี ไม่มีอาการ โดยทั้ง 2 ราย รพ.เอกชนในกรุงเทพฯ


ภาพจาก ศูนย์ข้อมูล CV-19

กลุ่มที่สอง ติดในประเทศจากสถานบันเทิง ชุมชน อาชีพเสี่ย ง สัมผัสผู้ติด และที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 15 ราย เป็นสัญชาติไทย 14 ราย และสัญชาติเวียดนาม 1 ราย ประกอบด้วย ชาย 4 ราย อายุ 28, 63 (2 ราย) และ 78 ปี หญิง 11 ราย อายุ4, 14, 26, 42, 43, 47 (2 ราย), 57, 58, 61 และ 67 ปี มีอาการ 8 ราย ไม่มีอาการ 7 ราย โดยรักษาตัวที่ รพ.ศิริราช 6 ราย รพ.จุฬาลงกรณ์ 4 ราย รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 1 รายและรพ.เอกชน 4 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย


ขอบคุณ : www.siamtoday.com

Facebook Comments