เริ่มคุมไม่อยู่ นนทบุรี ออกประกาศด่วน พื้นที่ควบคุมสูงสุด

ในเพจ ข่าวคนนนท์ โพสต์ข้อความระบุว่า #ด่วน #จังหวัดนนทบุรี มีประกาศกำหนดพื้นที่สถานการณ์cv ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กำหนดให้จังหวัดนนทบุรีเป็น #พื้นที่ควบคุม ยกเว้นพื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 #ตำบลเสาธงหิน #อำเภอบางใหญ่ ให้เป็น #พื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยเฉพาะใน #พื้นที่ตลาดกลางบางใหญ่


และมีคำสั่งจังหวัดที่ 3874/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว คือ #อาคารคอนโดสีชมพู 7 ชั้น หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564 และ #ตลาดกลางบางใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 1 มกราคม 2564 รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันcv

ทั้งนี้การออกประกาศและคำสั่งฯ ของจังหวัดทุกฉบับคำนึงถึงการป้องกันควบคู่ไปกับ สภาวะทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี#ข่าวคนนนท์


ขอบคุณ :www.siamtopic.com

Facebook Comments