เทคนิคการบำรุงปาล์มน้ำมันเล็ก ให้เติบโตดี มีลำต้นแข็งแรง

เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันหลายราย มักจะเข้าใจผิดว่า การปลูกปาล์มน้ำมัน จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีอยู่เป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงช่วงอายุในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้ช่วงปีแรกๆ หรือช่วงที่ต้นปาล์มน้ำมันยังเล็กอยู่ ต้องใช้เงินลงทุนสูงและยังไม่ได้ผลผลิตตอบแทน วันนี้เราจึงมีวิธีการที่ช่วยลดต้นทุน และเร่งการเจริญเติบโตให้ ต้นปาล์มน้ำมันเล็ก เติบโตได้ดีและลำต้นแข็งแรง โดยไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีมาฝากกัน

อาจารย์จรูญ ประดับการ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ผุู้มีประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้ำมันมา 10 ปี ได้แนะนำวิธีการในการดูแลเรื่อง การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน ในช่วงอายุ 1-2 ปี เพื่อให้ต้นปาล์มมีลำต้นใหญ่และสมบูรณ์ พร้อมที่จะให้ผลผลิตที่มีคุณภาพในอนาคต วิธีการก็คือในช่วงปีแรกทีปลูกปาล์มน้ำมันลงแปลงแล้ว ให้นำทะลายปาล์มเปล่ามาวางรอบๆ โคนต้นในปริมาณ 200 กิโลกรัม/ต้น จากนั้นใช้ปุ๋ยคอกในปริมาณ 4 กระสอบ/ต้น ใส่บริเวณรอบๆ โคนต้น

เมื่อเข้าสู่ปีที่สองในการปลูก ให้ใส่ปู่ยคอกเพิ่มอีกในปริมาณ 4 กระสอบ/ต้น และนำฟางหรือหญ้าแห้งมาคลุมรอบๆ โคนต้น รวมถึงในทุกๆครั้งที่ทำการตัดหญ้ากำจัดวัชพืช ให้นำมาคลุมไว้บริเวณโคนต้นเสมอเพื่อรักษาความชื้นวิธีนี้จะช่วยให้ต้นปาล์มน้ำมันที่กำลังเตรียมความพร้อมที่จะให้ผลผลิต มีลำต้นใหญ่พร้อมที่จะให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่ และช่วยยืดระยะเวลาให้ต้นปาล์มน้ำมันสามารถให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอได้ยาวนานหลายปี และยังช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตในส่วนของการซื้อปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงได้อีกด้วย อาจารย์จรูญใช้วิธีนี้ในสวนปาล์มน้ำมันของท่านเองได้ผลเป็นอย่างดี และยังแนะนำให้เกษตรกรท่านอื่นใช้ได้ผลมาโดยตลอด

Facebook Comments Box