เปิดไฟนอน อาจทำให้ “อ้วน” ขึ้น

เราทุกคนมักคิดว่ารูปร่าง และน้ำหนักของเราขึ้นอยู่กับอาหารการกิน และการออกกำลังกาย แต่จริงๆ แล้วการนอนหลับพักผ่อนก็สำคัญ และไม่ใช่เรื่องของการนอนหลับเพียงพอหรือไม่ด้วย แต่อยู่ที่สภาวะแวดล้อมในห้องนอนที่อาจส่งผลต่อรูปร่างของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อ จริงหรือไม่? เปิดไฟนอน อาจทำให้ “อ้วน” ขึ้น หมอเล็ก อ.ดร.นพ.กิติพงศ์ สุนทราภา หัวหน้าหน่วยเภสัชวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เจ้าของเฟซบุ๊กเพจ Dr.Aki

– หมออาคิ อธิบายว่า “ภาวะอ้วน ส่งผลเสียต่อสุขภาพในหลายๆ ด้าน เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ ตั้งแต่ โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ข้อกระดูกเสื่อม จนถึงโรคมะเร็งบางชนิด ทั้งนี้สาเหตุหลักของภาวะอ้วนที่ทราบกันโดยทั่วไปคือ การกินอย่างไม่เหมาะสม การออกกำลังกายไม่เพียงพอ การนอนหลับที่ไม่พอเหมาะ และปัจจัยด้านพันธุกรรม

“เมื่อเดือนที่ผ่านมาทีมนักวิจัยจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (NIH) ได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติที่ได้รวบรวมมาจากสตรีกว่า 4 หมื่นคนในระหว่างปี 2003 – 2015 พบว่า กลุ่มสตรีที่นอนหลับขณะที่มีไฟส่องสว่าง (เช่น หลอดไฟ โทรทัศน์) จะมีโอกาสเกิดภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่นอนหลับในห้องมืดสนิท จากผลการวิเคราะห์นี้เองชี้ถึงความเป็นไปได้ของอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะอ้วนนั่นคือ การนอนหลับในห้องที่ยังมีไฟส่องสว่างอยู่ตลอด”

อย่างไรก็ตาม ยังมีหมายเหตุเพิ่มเติมว่า “แม้ว่างานวิจัยนี้จะเป็นผลวิเคราะห์เชิงสถิติที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้ก็ตาม การนอนหลับในห้องที่ยังมีไฟส่องสว่างอยู่นั้นยังส่งผลให้เรานอนหลับไม่ได้คุณภาพอันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้ ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีเราจึงควรนอนหลับในห้องที่มืดสนิท” ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นรักษารูปร่างให้เหมาะสม หรือเพื่อประสิทธิภาพในการนอนหลับที่ดียิ่งขึ้น แพทย์ยังคงแนะนำให้นอนหลับในห้องที่ผิดไฟมืดสนิทมากกว่าการนอนเปิดไฟสว่าง นอกจากนี้ยังควรรักษาอุณหภูมิของห้องให้เหมาะสม ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป และอยู่ในบรรยากาศเงียบสงบ ไม่มีเสียงรบกวนจะดีที่สุด

Facebook Comments Box