การดูแลรักษาศาลพระภูมิ ทำตามแล้วจะร่ำรวย

การดูแลรักษาศาลพระภูมิ ที่ควรรู้ไว้!! มีอะไรบ้างที่ควรอยู่-ไม่ควรอยู่ใน “ศาลพระภูมิ” เพื่อชีวิตที่ดี ครอบครัวมีความสุข ๑.ไม่ควรถวายอาหารบนตัวเรือน เพราะจะทำให้เป็นบ่อเกิด ของสัตว์ต่างๆ เช่น แมว นกพิราบ หนู อาจทำให้ศาลชำรุดและเป็นแห่งที่อยู่ของอาหารแก่สัตว์ได้ อาหารถวายศาล เช่น อาหารคาวหวาน น้ำหรือผลไม้ ควรถวายไว้ที่โต๊ะบูชาหน้าศาลครับ

๒.ไม่ควรใส่ไฟไว้ในตัวศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ ที่ไม่นิยมให้ใส่ไฟ ตามหลักของการตั้งศาลของพรหามณ์และฮินดู เพราะตามหลักของความเชื่อเวลาใส่ไฟบนองค์เทพ หรือองค์พระต่างๆ จะทำให้ตัวเจ้าของบ้านร้อนรุ่ม ธุรกิจและคนในครอบครัวจะทะเลาะหรือมีปัญหา (ความเชื่อส่วนบุคคล) แต่ตามหลักความเป็นจริง จะทำให้เกิดวัฐจักรของสัตว์ ให้ไปอาศัยและเป็นแหล่งอาหาร เช่น แมลงชนิดต่าง สามารถทำให้ศาลสกปรกได้ง่าย

๓.ไม่ควรซื้อศาลที่มีวัสดุไม่คงทน เช่นศาลไม้ ศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ ที่มีวัสดุทำจากไม้ จะมีอายุการใช้งานประมาณ 4-7 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของตัวเจ้าของบ้าน เพราะถ้าพังหรือชำรุดแล้ว ส่วนใหญ่ทางร้านศาลไม้จะต้องให้ลูกค้ายกไปบูรณะที่ร้านเอง เพราะฉะนั้นลูกค้าจะต้องทำพิธีถอนศาล ถ้าเกิดการยกศาลขึ้นออกจากพื้นดิน

๔.ศาลทุกประเภทควรมีโต๊ะบูชา เพราะว่าโต๊ะบูชาเอาไว้วางถวายอาหารคาวหวาน กระถางธูป แจกัน เชิงเทียนเท่านั้น ๕.ศาลพระภูมิควรเช็ดล้างได้ ศาลก็เปรียบเสมือนบ้านของท่านเทวดา ตายายเจ้าที่ เช่นเดียวกับบ้านเราที่อยู่อาศัยที่จะต้องมีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่ออายุการใช้งานของศาลให้ยาวนานและใหม่อยู่เสมอ

๖.อุปกรณ์ศาล บริวารควรมีกาวติดยึดให้แน่น เพื่อยืดการใช้งานของเหล่าตุ๊กตาบริวาร ส่วนมากตุ๊กตาบริวารจะบอบบาง แตกหัก ชำรุดง่าย เมื่อมีการล้ม หรือตกหล่น สาเหตุหลากหลาย เช่น ลมแรง หรือพลั้งมือไปโดน ๗.เมื่อถวายอาหารธูปหมดควรรีบลาอาหารที่ถวาย สาเหตุเพราะการที่ปล่อยวางทิ้งไว้นาน จะทำให้มีมด หนู นก หรือแมลงต่างๆมารุมที่ศาลเพื่อกินอาหาร

๘.ไม่ควรแขวนพวงมาลัยสดไว้ที่ตัวศาล พวงมาลัยสดจะมียาฆ่าแมลง จะทำปฎิกิริยากับสีของศาล หรือบ่อยครั้งที่เราจะเห็นพวงมาลัยที่แห้งติดกับศาลแล้วบางทีจะล้างหรือเช็ดไม่ออก ๙.การจะบูรณะศาลไม่ควรจะทำเอง เพราะสีส่วนมากแต่ละร้านของศาลจะไม่เหมือนกัน บางครั้งเอาสีน้ำไปทาเองจะทำให้เป็นคราบของสีและสีอาจจะไม่สม่ำเสมอกัน หรืออาจจะทำให้สีเก่าพองขึ้นมาได้ และสีรุดร่อน ควรให้ร้านศาลที่รับบูรณะโดยตรงทำให้จะดีที่สุด. ๑๐.ควรดูแลศาลที่ตั้งที่บ้านให้เสมือนบ้านของตนเอง เรื่องของตัวศาลก็จะทำให้สะอาดและใหม่อยู่เสมอ อายุการใช้งานจะนานมากขึ้น แต่ถ้าเรื่องของความเชื่อก็จะพบเจอแต่สิ่งดีๆ ท่านจะช่วยปกปักรักษาคนในบ้านและบ้านให้อยู่อย่างเป็นสุข

Facebook Comments Box