อย่าหลงเชื่อ ข่าวปลอม ครม.อนุมัติเพิ่มเงินบัตรคนจน คนละ 1000 นาน 6 เดือน

เรียกได้ว่าทำเอาหลายๆคนก็หลงเชื่อสำหรับกรณีข่าวบัตรคนจน รัฐแจก 1000 นาน 6 เดือน กรมบัญชีกลาง เตือนอย่าหลงเชื่อ ครม.อนุมัติเพิ่มเงินบัตรคนจน คนละ 1,000 บาท นาน 6 เดือน จะเริ่มโอน 1 เมษายน 2564 ตรวจสอบแล้วเป็นข่าวปลอม แฟนเพจ Anti-Fake News Center Thailand โพสต์ข้อความว่า

จากกรณีส่งต่อข้อความเรื่องคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เพิ่มยอดโอนบัตรคนจน เป็นคนละ 1,000 บาท นาน 6 เดือน จะเริ่มโอน 1 เมษายน 2564 ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า

ไม่มีการเติมเงิน 1 พันบาท 6 เดือน

ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่ประการใด ปัจจุบันรัฐบาลยังไม่มีนโยบายเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 1,000 บาท เป็นระยะเวลานาน 6 เดือน ตามที่กล่าวอ้างข้างต้น รวมถึงยังไม่มีกำหนดการที่จะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง

หรืออนุมัติโครงการเพิ่มเติมจะแจ้งให้ประชาชนทราบโดยเร็วที่สุด ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือโทร. 02-127-7000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ ยังไม่มีนโยบายเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 1,000 บาท ระยะนาน 6 เดือนตามที่กล่าวอ้าง รวมถึงยังไม่มีกำหนดการที่จะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เริ่มต้นปีใหม่ 2564 จะได้รับเงินสำหรับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มเติม 500 บาท เป็นระยะเวลาอีก 3 เดือน หรือจนถึงเดือนมีนาคม 2564

ขอบคุณ ไทยรัฐ

Facebook Comments