ด่วน พบเชื้อ โควิด-19 ปนเปื้อนมากับ เนื้อหมูนำเข้า

หน่วยงานท้องถิ่นเมืองอวี้หวน มณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน รายงานการตรววจพบตัวอย่างเนื้อหมูนำเข้าที่วางขายในตลาดท้องถิ่น มีผลตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เป็นบวก

ระบบติดตามอาหารในอุตสาหกรรมห่วงโซ่ความเย็นด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนชี้ว่าตัวอย่างเนื้อหมูที่มีผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นบวกมาจากเนื้อหมูแช่แข็งที่นำเข้าจากบราซิล ซึ่งเข้าสู่จีนผ่านท่าเรือหยางซานในเซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่ 28 ก.ย.

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเทศบาลนครอวี้หวนเผยว่าตัวอย่างดังกล่าว ซึ่งเก็บรวบรวมมาจากแผงขายเนื้อหมูในตลาดท้องถิ่นแห่งหนึ่ง มีผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นบวกเมื่อคืนวันพุธ (3 ธ.ค.)

ทางการท้องถิ่นได้ดำเนินการปิดผนึกผลิตภัณฑ์เนื้อหมู ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในตลาดและพื้นที่โดยรอบ และกักกันตัวบุคลากร 55 คน ที่สัมผัสกับเนื้อหมูโดยตรง

ขณะที่ผลทดสอบกรดนิวคลีอิกของผู้ติดต่อใกล้ชิดทั้งหมด รวมถึงตัวอย่างจากอาหารและสิ่งแวดล้อมที่เก็บรวบรวมจากตลาด จำนวน 30 ตัวอย่าง ล้วนมีผลเป็นลบ

ทั้งนี้ จีนได้เพิ่มความพยายามสกัดกั้นโรคโควิด-19 ผ่านอาหารนำเข้า โดยเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน กระทรวงคมนาคมออกแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านอาหารนำเข้าในระบบห่วงโซ่ความเย็นที่ถูกขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ

ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของคณะรัฐมนตรีจีน ได้เปิดเผยแผนการจัดการอาหารแช่แข็งนำเข้าในระบบห่วงโซ่ความเย็นที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่ และเป็นระบบวงปิด

ขอบคุณ www.siamtopic.com

Facebook Comments