เทคนิคการใช้กระเทียม เพื่อปราบโรคพิช

ปัจจุบันการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้สารเคมีเพราะง่ายและสะดวกในการใช้ เนื่องจากเห็นว่า การทำสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบชีวภาพต้องยุ่งยากกับส่วนผสมและวัตถุดิบที่ต้องเตรียมจำนวนมาก แต่สำหรับคุณเถิง ตานัง เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดเชียงราย หมูที่5 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย ได้กล่าวผ่านทางรายการร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายว่า การทำสารชีวภาพป้องกันและกำจัดศัตรูพืช สำหรับตนแล้วไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนัก มีวิธีการง่ายๆ และใช้ได้ผลดีผักพืชผักสวนครัว สามารถรักษาสภาพแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งมีวิธีการทำและเตรียมวัตถุดิบง่ายๆดังต่อไปนี้

สูตรน้ำกระเทียมกำจัดโรคพืช 1. กระเทียม ทั้งเปลือก 5 ขีด 2.น้ำ 5 ลิตร 3.ผ้าขาวบาง 1 ผืน 4.สารจับใบ (ผงซักฟอก, น้ำยาล้างจาน หรือแชมพู) ครึ่งช้อนโต๊ะ

วิธีการทำ 1.นำกระเทียมทั้งเปลือกมาบดหรือโขลกให้ละเอียด แล้วตักใส่ภาชนะ 2.น้ำเปล่า 1 ลิตร ต้มให้ร้อน แล้วเทลงภาชนะที่บรรจุกระเทียมอยู่ คนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง 3.ใช้ผ้าขาวบางกรองเอาเฉพาะน้ำ ผสมน้ำเปล่า 4 ลิตร ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 4.ก่อนนำไปใช้ให้ผสมสารจับใบ ครึ่งช้อนโต๊ะ เช่น

ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน หรือแชมพู 5.นำไปฉีดพ่นแปลงผัก ช่วยกำจัดโรคและศัตรูพืช

ประโยชน์ที่ได้รับ 1.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมี 2.ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ 3.ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต

Facebook Comments Box