มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ออกแถลง ห้ามอาสาสมัครทุกคน เข้าชุมนุมเด็ดขาด

จากกรณีมีการเผยแพร่ภาพชายสวมชุดที่มีตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิ นำเด็กขี่คอ แล้วชู 3 นิ้ว แสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองในที่ชุมนุมนั้น

ล่าสุด นายธีรวุฒิ คำภิมาบุตร หัวหน้าแผนกอาสาสมัคร ออกประกาศ ห้ามอาสาสมัครมูลนิธิป้อเต็กตึ้งทุกคนทุกประเภทเข้าร่วมการชุมนุมหรือเข้าไปในสถานที่ชุมนทางการเมืองหรือการให้สัมภาษณ์กับสื่อทุกช่องทางโดยใช้ตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ของมูลนิธิฯเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด หากทำการเช่นนั้นให้ถือว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นปลดออก จึงขอประกาศให้ทราบและขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศดังกล่าว

ขอบคุณที่มาจาก มูลนิธิป้อเต็กตึ้ง

Facebook Comments