ผู้ประกันตน ม.40 เฮ บอร์ดเห็นชอบปรับเพิ่ม ค่าทำศพ

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ได้มีผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน

ซึ่งสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ เป็นการปรับปรุงอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนเกี่ยวกับเงินค่าทำศพ และเงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่ความตาย สำหรับบุคคลซึ่งไม่ใช่ลูกจ้าง แต่สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

อัตราค่าทำศพ ผู้ประกันตน

สิ่งที่ผู้ประกันตนมาตรา 40 จะได้ มีอะไรบ้าง

1.) ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 70 บาท หรือเดือนละ 100 บาท

– ถึงแก่ความตาย เดิมจะได้เงินค่าทำศพ 20,000 บาท เพิ่มเป็น 25,000 บาท

– เงินสงเคราะห์ อัตราเดิม 3,000 บาท เพิ่มเป็น 8,000 บาท

2.) ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 300 บาท

– ถึงแก่ความตาย เดิมจะได้เงินค่าทำศพ 40,000 บาท เพิ่มเป็น 50,000 บาท

จากข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 มีผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั้งหมด 3,353,939 คน จัดเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนในปี 2562 ได้จำนวน 1,557 ล้านบาท และเงินสมทบจากรัฐบาล 779 ล้านบาท

โดยปี 2562 มีการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้กับผู้ประกันตนที่ถึงแก่ความตายเป็นเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์จำนวน 200 ล้านบาท ซึ่งจากอัตราใหม่ คาดว่าในปี 2563-2564 จะต้องจ่ายเงินค่าทำศพเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 77 ล้านบาท และเงินสงเคราะห์เพิ่มขึ้นปีละ 93 ล้านบาท

cr:siamstreet.com

Facebook Comments