ด่วน สธ.เตือนร้านยา จับตา ต่างด้าวป่วย ซื้อยาแก้ไข้หวัดมากผิดปกติ หวั่นแพร่โควิดในชุมชน

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 ในแถบเอเชีย โดยเฉพาะประเทศพม่า ยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 9,991 ราย ซึ่งรัฐบาลพม่าได้ประกาศให้ประชาชนในเมืองอย่างน้อย 11 รัฐและภูมิภาค เข้าสู่มาตรการ อยู่บ้าน หรืองดออกจากบ้านหากไม่มีกิจจำเป็น เพื่อลดอัตราการติดเชื้อโควิด-19

ซึ่งพรมแดนของประเทศไทยที่ติดกับพม่านั้น มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศและมีเครือข่ายหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานด้านความมั่นคง ป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

“หากสงสัยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขอความร่วมมือร้านจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน หากสังเกตพบจำนวนแรงงานต่างด้าวไม่สบายมาซื้อยาแก้ไข้หวัดรักษาตนเองในจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าปกติ ขอให้สอบถามข้อมูลและแจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่เชื้อโควิด-19 ในชุมชน”

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง เน้นย้ำสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าอย่างถูกวิธี ตลอดเวลาที่อยู่ในที่สาธารณะ เลี่ยงการรวมกลุ่มขนาดใหญ่ สถานที่แออัด ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่นเท่าที่ทำได้ และลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ที่ใช้บริการผ่าน ไทยชนะ ทุกครั้ง หากป่วยขอให้อยู่บ้านและรักษาตัวให้หายป้องกันการนำเชื้อแพร่สู่ผู้อื่น เพื่อความปลอดภัยของตนเอง คนในครอบครัว ชุมชน สังคม

ขอบคุณ www.siamnews.com

Facebook Comments