เทคนิคการปลูก ข้าวไรซ์เบอรี่ ในกระถาง

ข้าวไรซ์เบอรี่ เป็น ข้าวหอมมะลิ สายพันธุ์ใหม่ที่เป็นลูกผสมระหว่าง ข้าวสีนิล กับ ข้าวหอมมะลิ 105 จากการพัฒนาพันธุ์ข้าวพิเศษ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวฯมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี และให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค เมล็ดพันธุ์ที่ได้จะถูกแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ปลูก และดูแลรักษา

ซึ่งต้องอยู่ในพื้นที่ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม โดยส่วนมากจะอยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณสมบัติดี ครบถ้วนตามลักษณะพันธุ์ข้าวหอมมะลิสีนิล หรือ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวสายพันธุ์ใหม่นี้จะมีลักษณะเมล็ดยาว สีม่วงเข้ม และ มีกลิ่นหอม ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเมื่อนำไปหุงแล้วจะได้ขาวสวย สีม่วงอ่อน ที่นุ่มและหอมมาก

วิธีการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ในกระถาง -นำเมล็ดข้าวแช่น้ำ 2 คืน -เอาเมล็ดห่อผ้าขาวบางชุบน้ำ หรือ ถ้าไม่มีพวกผ้าขาวบางเอาผ้าเช็ดหน้าก็ได้ ห่อเมล็ดข้าวห่อเป็นก้อน 1 คืน -เมื่อเปิดผ้าออกจะมีติ่งข้าวงอกออกมา

-เอาข้าวที่งอกออกมาไปโรยลงดินที่เตรียมไว้ในภาชนะที่ไม่ให้น้ำรั่วออก -เอาดินโปรยกลบเมล็ดข้าวใส่บางๆ ก็พอ แล้วรดน้ำพอชุ่มชื่น -เอาตั้งไว้ 8 วันรดน้ำให้ชุ่มทุกวัน -เตรียมดำนาในวันที่ 9 หลังจากข้าวโตได้แปดวัน -แซะเอาต้นที่เพาะไว้ลงปลูกในกระถาง กอละไม่ควรเกิน 10 ต้น -ใส่น้ำพยายามอย่าให้แห้ง ให้น้ำสูงซักหนึ่งนิ้วก็ได้เติมน้ำจนเต็มก็ไม่เป็นไร -ผ่านไป 1 เดือนจะเริ่มออกดอก ช่วงนี้เพิ่มปุ๋ยคอก -เริ่มเปลี่ยนสีจะบ่งบอกว่าเป็นข้าวสีพันธุ์ไรซ์เบอรี่ -ให้สังเกตรวงข้าวจะโน้มกิ่งเพราะหนักเมล็ดคือแก่แล้ว

Facebook Comments Box