เทคนิคการปลูกแตงโม ให้ได้ผลที่หวาน อร่อย เป็นที่ต้องการของตลาด

แม่จันทร์ แปน้อย เกษตรกรบ้านหนองน้ำขุ่น ต.โนนศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ในช่วงรายการ Happy Famer *1677 วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2555 ออกอากาศทาง คลื่นวิทยุ FM 97.50 เวลา 14.20 น. สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดขอนแก่น คุณแม่จันทร์ แปน้อย ได้ เข้าร่วมโครงการนำร่องการพึ่งพาตนเองตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ได้รับแนวคิดเรื่องการทำเกษตรแบบยั่งยืนหรือเกษตรแนวธรรมชาติมากขึ้น และการที่เข้าร่วมกิจกรรมบ่อยครั้ง ทำให้ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานของตนเอง ไม่ว่าบทบาทของหญิงชายในสังคมหรืองานด้านเกษตรกรรม แบบผสมผสานสิ่งเหล่านี้เพื่อมาปรับใช้กับตนเองอย่างลงตัว ในเรื่องของ การปลูกแตงโม ก็เช่นเดียวกัน เกษตรกรที่ปลูกส่วนใหญ่จะใช้สารเคมีจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ปลูกและผู้บริโภค จึงได้คิดหาเทคนิคต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนในการใช้สารเคมี

สูตรปุ๋ยเพิ่มรสหวานแตงโม 1.ไข่ไก่ 1 กก. 2.กากน้ำตาล 1 กก. 3.ยาคูลท์ 1 ขวด 4.แป้งข้าวหมาก 1 ก้อน ขั้นตอนการทำ นำไข่ไก่มาทุบให้แตกใส่ลงในถังหมัก เติมกากน้ำตาลลงไปเติมยาคูลท์ตามลงไป แล้วนำแป้งหมากมาบดให้ละเอียดแล้วเติมลงไป เมื่อใส่ทุกอย่างครบแล้วใช้ไม้กวนทุกอย่างให้เข้ากัน เสร็จแล้วปิดฝาถังหมักทิ้งไว้ไม้น้อยกว่า 1 สัปดาห์สามารถนำไปใช้ได้แล้ว

อัตราส่วนในการนำไปใช้ *ใช้น้ำหมัก 1 แก้ว ต่อน้ำเปล่า 20 ลิตรฉีดพ่นในแปลงแตงโมจะช่วยให้เร่งการเจริญเติบโต และแทงยอดได้เร็ว ฉีดต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้งจะช่วยให้แตงโมหวาน และหอมน่ารับประทาน
*ใช้น้ำหมัก 1 แก้ว ต่อน้ำเปล่า 20 ลิตรฉีดพ่นในแปลงถั่วฝักยาวจะช่วยให้ถั่วฝักยาวมีการเจริญเติบโตได้ดีมีกรอบและรสหวาน ทำการฉีดต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้งจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Facebook Comments Box