วิธีลงทะเบียน กู้เงิน 50000 ผ่านออมสิน

จากกรณี ครม.มีมติเห็นชอบปรับปรุงการดำเนินโครงการสินเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณนี้ วงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยยังมีวงเงินสินเชื่อคงเหลืออยู่ จำนวน 18,988 ล้านบาท จึงให้ปรับปรุงแนวทางช่วยเหลือแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบการอาชีพทุกกลุ่ม

เห็นควรให้ปรับปรุงโครงการด้วยการจัดสรรวงเงิน 10,000 ล้านบาท จากวงเงินที่เหลืออยู่ นำมาปล่อยกู้ผ่าน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง 30 ธ.ค. 2563

สำหรับเงื่อนไข มีดังนี้

ต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และบุคคลในครอบครัว

วงเงินกู้สูงสุดไม่ เกิน 50,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3 ปี

หลักประกัน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

การชำระหนี้ ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน

วิธีลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

1.เข้าเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน

2.คลิกคำว่า ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

3.อ่านข้อมูลเอกสารใช้ในการกู้

4.อ่าน ข้อความตกลงยินยอมในการสมัครเข้า สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ติ๊กเครื่องหมายถูก แล้วคลิก ยืนยันตามข้อตกลง

5.กรอกข้อมูลส่วนตัว เลขที่บ้านประชาชน, ชื่อ นามสกุล, อาชีพ, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ติดต่อได้, สถานที่ทำงาน

6.จากนั้นกรอกตัวหนังสือเพื่อยืนยัน แล้วคลิก ลงทะเบียน

อย่างไรก็ตาม เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ จะขึ้นแสดงข้อความ ลำดับที่ ท่านสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาเบื้องต้น หลังจากนี้ 2 วันทำการ

ขอบคุณ www.siamstreet.com

ธนาคาร ออมสิน

Facebook Comments