บริษัทอุปกรณ์ประปาเผย เทศบาลสั่งซื้อสินค้า 16 ปี ไม่เคยจ่าย

เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ของบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประปา ที่ทำการซื้อขายกับเทศบาล ซึ่งสั่งซื้อสินค้า 16 ปีไม่เคยจ่าย ล่าสุดวันนี้ 12 ก.ย.63 นางยุวดี เทิดทัยวรกิจ อายุ 61 ปี หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมกเนติก เลขที่ 98/40 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง พร้อมด้วย น.ส.ศิริพร บัวแก้ว อายุ 37 ปี ผู้จัดการบัญชีของบริษัท และ นายไกรสร ชูเพชร ทนายความประจำตัว

ได้นำเอกสารหลักฐานพร้อมด้วยหนังสือซื้อขายสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ประปา ใบส่งของ และใบวางบิล ปี พ.ศ.2546 ถึง ปีพ.ศ.2561 เดินทางเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรม จ.ตรัง และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำ จ.ตรัง หรือ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ และการทำนิติกรรมระหว่างเทศบาล ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง

นางยุวดี เทิดทัยวรกิจ กล่าวว่า สืบเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 จนถึง ปี พ.ศ. 2561 ทางเทศบาล ต.โคกหล่อ ได้สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาจำนวนหลายครั้ง รวมราคาค่าสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ประปา เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 8 แสนบาท ภายหลังที่เทศบาล ต.โคกหล่อได้สั่งซื้อและรับมอบสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ประปาไปแล้ว ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ได้ทวงถามให้เทศบาล ต.โคกหล่อ ชำระเงินค่าราคาสินค้าเรื่อยมา

แต่ทางเทศบาลฯ บ่ายเบี่ยงการชำระค่าสินค้าตลอดมาโดยให้เหตุผลว่า เงินงบประมาณที่จะชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ร้องเรียนนั้นทางเทศบาลฯได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วและอยู่ระหว่างการรออนุมัติจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีการชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด

นางยุวดี กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 4 มี.ค.59 จึงมอบอำนาจให้ทนายความดำเนินคดีกับผู้ถูกร้อ ง โดยผู้ถูกร้อ งเองก็ให้การในชั้นศาลยอมรับว่า ได้รับสินค้าจริง แต่ผู้ถูกร้อ งได้หยิบยกเรื่องอายุความในการฟ้องร้องคดีมาต่อสู้ อันเป็นเหตุทำให้ศาล จ.ตรังยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าการฟ้องของผู้ร้องเรียนพ้นอายุความ จึงทำให้ผู้ถูกร้องไม่ต้องชำระค่าสินค้าดังกล่าวให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมกเนติกแต่อย่างใด

ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด แมกเนติก มองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก เทศบาล ต.โคกหล่อ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการตามการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด แมกเนติก ซึ่งเป็นเอกชน ได้ให้ความเอื้อเฟื้อแก่ เทศบาล ต.โคกหล่อ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในการสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ เพื่อไปใช้ในการจัดระบบบริการสาธารณะ แก้ปัญหาสาธารณะต่างๆ

แต่เมื่อได้รับสินค้าไป กลับไม่ยอมชำระค่าสินค้าและนำข้อกฎหมายมาใช้เพื่อไม่ต้องชำระเงินดังกล่าวด้วย จึงมีข้อสงสัยว่า เทศบาล ต.โคกหล่อได้มีการตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2546 จนถึง ปีพ.ศ.2552 มีหรือไม่เพียงใดหรือมีการสั่งชำระค่าสินค้ามาแล้วแต่เงินดังกล่าวมีการทุจริตเอาไปเสียหรือไม่

ขณะที่นายไกรสร ชูเพชร ทนายความ กล่าวว่า อยากให้ ทาง ป.ป.ช.ตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไต่สวนข้อเท็จจริง ว่าการสั่งซื้อสินค้าวัสดุอุปกรณ์ประปาในนามเทศบาล ต.โคกหล่อ มีการกระทำอันเป็นการทุจริตในการจ่ายเงินค่าสินค้าแก่ผู้ร้องเรียนหรือไม่ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือไม่ หากมีการกระทำดังกล่าวขอให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางกฎหมายและทางวินัยต่อผู้เกี่ยวข้องด้วย

ทั้งนี้เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือไม่ ซึ่งเป็นเหตุให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดแมกเนติกไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ประปาเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 8 แสนบาท หากไต่สวนพบว่ามีความผิดก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมในกรณีดังกล่าวตามหลักนิติธรรมต่อไป

อย่างไรก็ตามขอให้ทางบริษัทได้เงินคืนทั้งหมดด้วยนะคะ ส่วนทางเทศบาลดังกล่าวเมื่อนำสินค้าไปแล้วก็ควรจะจ่ายเงินด้วย เพราะทุกอย่างคืนการลงทุนซื้อมาขายไป

ขอบคุณ www.siamstreet.com

Facebook Comments