THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO – NCS. NGUYỄN GIANG ĐÔ

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO – NCS. NGUYỄN GIANG ĐÔ

Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh thông báo thời gian tổ chức hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh:

– Nghiên cứu sinh: Nguyễn Giang Đô
– Tên luận án: The Influence of Adaptation Behaviors on Continuance Intention to Use Digital Platforms: The Case of Ride Hailing Service in Vietnam.
– Ngành: Quản trị Kinh doanh (9340101).
– Cán bộ hướng dẫn: TS. Hà Minh Trí
– Thời gian bảo vệ: 09g00, thứ Sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2023.
– Địa điểm: Cơ sở nội thành, 234 Pasteur, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Kính mời các Thầy/Cô và Anh/Chị có quan tâm đến tham dự.